Om os/baggrund

Grønnedal blev grundlagt af det amerikanske forsvar i 1943. I 1951 blev Grønnedal overdraget til det danske Forsvar, og hovedkvarteret for forsvarets aktiviteter i Grønland blev styret herfra frem til 2011, hvorefter hovedkvarteret blev flyttet til Nuuk.
Grønnedals befolkning bestod hovedsageligt af udsendte soldater (værnepligtige, konstabler, sergenter og officerer) og deres familie samt få civile ved kommuneadministrationen, skole m.v.
Udstationeringsperioden varierede fra 6 måneder til flere år. Der har således været mange igennem Grønnedal.
Mange har ved deres tid i Grønnedal haft den første kontakt med Grønland, og fælles for alle er, at oplevelserne fra Grønnedalstiden fortsat ligger dybt begravet hos den enkelte.

Da det i f.m. flytningen ikke har været muligt at finde anden anvendelse for Grønnedal, er det planlagt, at stedet skal nedrives og naturen reetableres. Det skal nævnes, at der er iværksat forskellige initiativer for bevarelse af Grønnedal. Med baggrund i dette, har flere tidligere "grønnedalere" et stort ønske, om at gense Grønnedal, inden det er for sent.

Flemming Lindahl Grymov tog i august 2015 initiativ til oprettelsen af Facebook gruppe "Gensyn med Grønnedal foråret 2016". Der var fra starten stor interesse for ideen. Første møde for interesserede i rejsen blev afholdt i Svendborg i september 2015 i forbindelse med en fotoudstilling om Grønnedal.

Dette førte til oprettelse af projekt "Gensyn med Grønnedal" med tidligere stabschef Jan Bøgsted som formand.
Projektet arbejder for at gennemføre rejsen til Grønnedal, herunder udarbejde og undersøge rejsemuligheder, økonomi m.v. Der forsøges også på forskellig måde, at skabe opmærksomhed på projektet, herunder finde sponsorer til støtte for rejsens gennemførelse.

Der er pr. den 5. november 22 tidligere "grønnedalere", der har vist interesse for deltagelse i rejsen til Grønnedal i 2016.
Find det tentative rejseprogram og budget her - Se listen over interesserede i rejsen til Grønnedal 2016